Paakkila

Pictures from Paakkila asbestos mine 20/4 & 18/5 2002

« previous next »

Sailio2.jpg

« previous | thumbnails | next »


Pystykuilu.jpg

Sailio.jpg

Sailio2.jpg

Tunnelin_matala_paa.jpg
« BACK TO HOMEPAGE