Paakkila

Pictures from Paakkila asbestos mine 20/4 & 18/5 2002

« previous next »

Pratkasukeltaja2.jpg

« previous | thumbnails | next »


Markku_kuskina.jpg

Pratkasukeltaja.jpg

Pratkasukeltaja2.jpg

Pystykuilu.jpg

Sailio.jpg
« BACK TO HOMEPAGE