Paakkila

Pictures from Paakkila asbestos mine 20/4 & 18/5 2002

« previous next »

Katos2.jpg

« previous | thumbnails | next »


Fiat_sisalta.jpg

Katos.jpg

Katos2.jpg

Markku_kuskina.jpg

Pratkasukeltaja.jpg
« BACK TO HOMEPAGE