Paakkila

Pictures from Paakkila asbestos mine 20/4 & 18/5 2002

« previous next »

Fiat_sisalta.jpg

« previous | thumbnails | next »


Fiat.jpg

Fiatin_katolla.jpg

Fiat_sisalta.jpg

Katos.jpg

Katos2.jpg
« BACK TO HOMEPAGE